Astăzi 15-09-2019 sunt: 670 persoane private de libertate

Conform Legii 544/2001

Responsabil cu furnizarea informaţiilor de interes public

Inspector de penitenciare Anna-Maria ROTARIU

Tel:  (0231)515.937, int 120  Fax: (0231)535.421

e-mail: pbotosani@anp.gov.ro, annamaria.rotariu@anp.gov.ro

Web: anp.gov.ro/penitenciarul-botosani

 

Orarul de lucru cu publicul pentru persoana desemnată să asigure liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001) – cu modificările şi completările ulterioare.

ZIUA

INTERVAL ORAR

LUNI

15.00-17.00

MARŢI

11.00-13.00

MIERCURI

11.00-13.00

JOI

11.00-13.00

VINERI

11.00-13.00

  Lista documentelor de interes public

 1. Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
  1. Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1849 din 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
  4. Hotărârea Guvernului nr. 1848 din 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare
  5. Hotărârea Guvernului nr. 1946 din 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
  6. Hotărârea Guvernului nr.1997 din 2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
  7. Hotărârea Guvernului nr. 1996 din 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
  8. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2854/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificare şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
  9. Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2790/C din 2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate
  10. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2793/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemului administraţiei penitenciare
  11. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2855/C din 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizare şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
  12. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2792/C din 2004 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor detaşaţi în sistemul penitencia
  13. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C  din 2004 pentru aprobare Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate
  14. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2794/C  din  2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare
  15. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2791/C  din 2004  privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare de către salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor
 2. Structura organizatorică
 3. Atribuţiile direcţiilor şi ale serviciilor
 4. Programul de funcţionare al instituţiei
 5. Programul de audienţe
 6. Contact
 7. Conducerea unității
 8. Sursele de finanţare
 9. Buget
 10. Bilanţul contabil
 11. Programe şi strategii în derulare
 12. Protocoale în derulare
 13. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 14. Raportul de activitate al unității
 15. Decizia 619/ 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciareloe, secțiunea a 8-a
← Către pagina principală

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii