Astăzi 18-11-2019 sunt: 657 persoane private de libertate

Reguli pentru persoanele vizitatoare

Reguli pentru vizitatori

     Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedeascã identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt.
     În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuatã o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.

     Nu vor fi admise la vizită persoane care nu deţin acte de identitate, sub influenţa băuturilor alcoolice, cele care nu se supun controlului antitetorist, cât şi cele care la vizitele anterioare au încercat să introducă obiecte interzise, au tulburat grav activitatea de acordare a drepturilor sau asupra cărora sunt indicii că ar pereclita siguranţa locului de deţinere.

     Accesul la vizită se va face în limita a 2(două) persoane majore şi a 2(doi) minori.

     Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere.

     Persoanele sosite în vizită sunt obligate:

 • să păstreze curăţenia în sala de aşteptare;

 • să nu fumeze în sala de aşteptare;

 • să solicite informaţiile numai de la personalul de serviciu şi să respecte indicaţiile acestora;

 • să ofere informaţiile cerute de personalul de serviciu;

 • să asiste la controlul şi predarea pachetelor;

 • să respecte regulile stabilite pe timpul acordării drepturilor la pachet şi vizită;

 • să predea la post control nr.1 telefonul mobil;

 • să nu introducă în unitate băuturi alcoolice sau să consume în incinta unităţii băuturi alcoolice;

     Pe timpul acordării dreptului la vizită este interzis:

 • înmânarea sau primirea de obiecte în sala de vizită;

 • trecerea copiilor peste masa de vizită;

 • tulburarea liniştii şi ordinii în sala de vizită;

     Discuţiile vor fi purtate pe un ton civilizat pentru a nu deranja pe ceilalţi vizitatori.

     Nerespectarea acestor reguli va duce la întreruperea vizitei sau anularea acesteia. 

← Către pagina principală

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.