Astăzi 18-11-2019 sunt: 657 persoane private de libertate

Ce nu ai voie să introduci

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

          Art. 185 – Introducerea in mod ilicit de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distanta, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor si alcool

(1) Introducerea, in mod ilicit, de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distanta, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor si alcool, intr-un penitenciar, centru de retinere si arestare preventiva, centru de arestare preventiva, centru educativ si centru de detentie, in scopul folosirii lor de catre detinuti, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta este savarsita de catre personalul administratiei locului de detinere sau personalul centrelor de retinere si arestare preventiva, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 5 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.

      Art. 186 – Introducerea in mod ilicit a unor obiecte interzise

(1) Introducerea, in mod ilicit, de bunuri si obiecte interzise prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, precum si a obiectelor si bunurilor permise a fi primite, folosite si pastrate de persoanele supuse pedepselor si masurilor privative de libertate, in penitenciar, centru de retinere si arestare preventiva, centru de arestare preventiva, centru educativ si centru de detentie, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 de lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul locului de detinere.
(3) Bunurile care au facut obiectul contraventiei se confisca, prevederile art. 20 aplicandu-se in mod corespunzator.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin.(1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(5) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

← Către pagina principală

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.