Astăzi 20-02-2020 sunt: 1229 persoane private de libertate

Despre noi

 

Monografia Penitenciarului Arad

     Primele atestări referitoare la existenţa unui loc în care erau ţinuţi deţinuţii, sunt menţionate în următoarele documente:

  • „Analele Regatului Ungariei” consemnează că Gheorghe Doja, împreună cu cei 41 de căpitani ai săi, au fost închişi în Bastionul nr.1, sub denumirea de Bastion al Aradului.
  • La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, ca urmare a revoltelor populaţiei româneşti, printr-un act normativ emis de împăratul Iosif al II-lea al Autro-Ungariei, „Dieta Scaunului de Mureş” dispune contruirea unor penitenciare provinciale cu caracter regional. Printre acestea este menţionat şi Aradul, însă nu există date prin care să se precizeze amplasamentul acestuia.

Se pare că închisoarea din Arad a funcţionat în clădirea Palatului de Justiţie. În acest sens, în Cartea Funciară, este precizat faptul că în luna august 1889 imobilul de pe Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 38, aflat în proprietatea oraşului liber regal Arad, a fost transferat cu drept de proprietate, pe bază de donaţie, în patrimoniul Ministerului de Justiţie Regal Maghiar.

Tratatul de pace de la Trianon consemnează că Palatul de Justiţie, în edificiul căruia era şi închisoarea, trece în proprietatea Statului Român, în conformitate cu încheierea din 25 decembrie 1922.

Monografia oraşului Arad de la 1939 precizează că închisoarea oraşului Arad funcţiona la parterul dinspre partea dreaptă a Palatului de Justiţie, situat pe Bulevardul Regele Carol I, nr. 38, în fapt aceeaşi stradă cu Bulevardul Regina Elisabeta.

Decizia Ministerului de justiţie român, din 1963, precizează că toate penitenciarele au fost grupate în patru inspectorate, astfel încât Penitenciarul Arad a fost trecut la Inspectoratul de grad II, ca „penitenciar de temniţă grea”.

Penitenciarul din Arad a funcţionat în edificiul Palatului de Jutiţie până în anul 1964, cu statutul de închisoare preventivă când, printr-un ordin al Secretariatului General al Partidului Comunist Român, a fost mutat în incinta Şcolii Militare de Subofiţeri Gai.

În anul 1970 locaţia Penitenciarului Arad a fost stabilită pe strada Eftimie Murgu, în partea de NV a oraşului. Construit între anii 1970-1975, pe o structură improprie cazării deţinuţilor, sediul a necesitat numeroase investiţii şi reparaţii curente ori capitale.

Prin Decretul Secretariatului General al Partidului Comunist Român, în mai 1977, Penitenciarul Arad a fost desfiinţat împreună cu alte 27 penitenciare din ţară, fiind repus în funcţiune pe acelaşi amplasament, în anul 1983.

La sfârşitul lunii octombrie 1994 au demarat lucrările de construcţie a unei noi locaţii, pe str. 6 Vânători, şoseaua de acces către localitatea Curtici, demers finalizat în anul 2001.

În anul 2002, administraţia penitenciarului se mută în noul sediu, iar locaţia de pe strada Eftimie Murgu devine Secţie exterioară.

Printr-o Hotărâre de Guvern, în anul 2001 se înfiinţează Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor Arad, cu sediul în Palatul de Justiţie. Cu titlul experimental, centrul şi-a început activitatea din anul 1997 în baza unui Ordin al Ministrului Justiţiei.

Actualmente Penitenciarul Arad este considerat penitenciar de maximă siguranţă şi funcţionează pe o structură complexă.

 

Psychodrama and Creative Education in Prison

   Pe parcursul ultimilor doi ani, Penitenciarul Arad a implementat, în calitate de coordonator, proiectul de parteneriat pentru învăţare Grundtvig, „Psychodrama and Creative Education in Prison”, ID naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanțat în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.

Obiectivul general al proiectului a vizat formarea personalului de specialitate și a voluntarilor implicați în educația deținuților privind utilizarea tehnicilor psihodramatice în activitățile educaționale din penitenciar, cu scopul de a dezvolta motivația intrinsecă a deținuților pentru învățare.

Proiectul a reunit ca parteneri instituții corecționale și organizații neguvernamentale care activează în penitenciarele europene: Penitenciarul Arad (România), Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Sociale (Italia), Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val d’Oise (Franța), Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio apygardos probacijos tarnyba (Lituania), HMP Grendon Underwood (Marea Britanie).

Activitățile de instruire au fost susținute de formatori acreditați, reprezentanții unor școli recunoscute la nivel european în domeniul formării în metoda psihodramatică de lucru cu grupul: Asociația Română de Psihodrama Clasică (România) și London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Marea Britanie).

Workshop-urile de formare în cadrul proiectului s-au desfășurat cu prilejul întâlnirilor de lucru comune, organizate în țările partenere. Fiecare sesiune de formare a avut obiective specifice de învățare și au fost organizate astfel încât să permită participanților să exerseze tehnicile psihodramatice care pot fi utilizate în activitățile educaționale din penitenciar. De asemenea, întâlnirile de proiect au constituit oportunități de dezvoltare a dialogului intercultural și a schimburilor de bune practici între specialiștii implicați în educația deținuților din țările europene partenere.

Pentru diseminarea la nivel național și internațional a efectelor rezultatelor obţinute în cadrul acestui proiect, a fost realizat un ghid de bune practici care include tehnicile psihodramatice ce pot fi utilizate cu succes în activitățile și programele educaționale din penitenciar. Ghidul are atașat un film educațional în care sunt ilustrate video cele mai importante tehnici descrise în cuprinsul său, fiind disponibil în format electronic, în limba română și în limba engleză, pe pagina web a proiectului: www.psychodramainprison.ro

 

← Către pagina principală

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.