Statistici

Situaţia privind capacitatea de cazare a unităţilor şi efectivelor acestora la o anumită data – este o situaţie întocmită săptămânal, ce reflectă efectivul de persoane private de libertate din fiecare unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor raportat la capacitatea de cazare (calculată la 4m2, 6m3 şi 7mîn funcţie de specificul locului de deţinere), numărul de paturi instalate şi indicele de ocupare.

       Pentru vizualizare accesați link-ul:  Capacitatea de cazare la data de 23.05.2017

Situație statistică privind persoanele custodiate

       Având în vedere interesul crescut al mijloacelor de informare în masă față de sistemul penitenciar românesc și pentru corecta informare a opiniei publice, vă punem la dispoziție situația statistică la zi privind persoanele custodiate, defalcat, în funcție de infracțiuni, vârstă, situația juridică, durata pedepsei și starea de recidivă.

Dinamica şi structura efectivelor reprezintă o situaţie statistică întocmită lunar, ce reflectă dinamica intrărilor şi ieşirilor persoanelor private de libertate din unităţile subordonate, precum şi repartizarea efectivelor în funcţie de sex, vârstă, situaţie juridică, stare de recidivă, cetăţenie, durata pedepsei aplicate, tipuri de infracţiuni săvârşite.

Anul 2017

 

 

Anul 2016