Astăzi 23-05-2019 sunt: 99 persoane private de libertate

Istoricul unitatii


Pe actualul amplasament al Centrului Educativ Tîrgu Ocna, timp de 40 de ani, în perioada 1916 – 1956, au funcţionat unităţi militare de artilerie şi jandarmi, ce au aparţinut Ministerului de Război şi Ministerului de Interne. Aceste unităţi au avut un statut de centru de instruire de trupe operative care au luptat în cele două războaie mondiale, realizând paza şi ordinea în zonă sau în alte centre din ţară.

Între 1956 şi 1997 centrul a purtat diferite denumiri:

  • Colonia de Minori (1956-1966);
  • Institutul Special de Reeducare a Minorilor (I.S.R.M.- 1966-1972);
  • Centrul de Reeducare a Minorilor (C.R.M. – 1972-1977);
  • Şcoala Specială de Muncă şi Reeducare a Minorilor (S.S.M.R.M. – 1978-1992);
  • Centrul de Reeducare (C.R. – 1992-1997);
  • Centrul de Reeducare Minori (C.R.M. – 2001-2003);
  • Centrul de Reeducare (C.R. – 2003-2016).
  • Centrul Educativ ( C.E. – 2016-prezent)

În anul 1997 Centrul de Reeducare şi-a suspendat temporar activitatea, aici fiind mutată Şcoala Militară de Pregătire şi Perfecţionarea Subofiţerilor de Penitenciare din Bucureşti.

Începând cu luna iulie a anului 2001, unitatea a redevenit Centru de Reeducare pentru Minori, iar din 2003 a fost denumită Centrul de Reeducare Tg.Ocna.

Din anul 2016, in conformitate cu H.G. nr 756 / 12 octombrie 2016 iși schimbă denumirea în Centrul Educativ Tg.Ocna

← Către pagina principală