Astăzi 23-05-2019 sunt: 99 persoane private de libertate

Despre noi


Activitatea de reeducare

Centrul Educativ Tîrgu Ocna este destinat recuperării psihosociale a minorilor infractori, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, cărora instanţa de judecată le-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, în condiţii materiale şi morale care să asigure respectarea demnităţii umane şi ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale minorului.

Întreaga activitate a Centrului Educativ se desfăşoară în conformitate cu prevederile documentelor internaţionale pe care România le-a ratificat:

  • Convenţia ONU pentru Drepturile Omului;
  • Ansamblul Regulilor Minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori – Regulile de la Beijing 1985;
  • Regulile Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de liberate;
  • Convenţia împotriva torturii, a tratamentelor inumane sau degradante;
  • Regulile Penitenciare Europene – REC(2006)2.

Aşezare geografică


Istoricul unitatii


 

← Către pagina principală