Astăzi 21-01-2020 sunt: 111 persoane private de libertate

Centrul Educativ Târgu Ocna

                                   

 Ce este Centrul Educativ?

 

               Conceput ca o comunitate educaţional-terapeutică, Centrul Educativ este totodată un spaţiu existenţial în care fiecare îl acceptă pe celălalt, în care valorile fundamentale sunt toleranţa şi respectul diversităţii.

               Educaţia reprezintă cel mai important mijloc prin care putem limita consecinţele negative ale izolării minorilor şi tinerilor de comunitate şi putem încuraja pe cei care doresc să-şi schimbe comportamentul, să abandoneze cariera infracţională, prin conferirea de utilitate timpului petrecut în detenţie, prin identificarea şi stimularea potenţialului pozitiv şi conştientizarea noilor posibilităţi de care pot beneficia. Perioada petrecută în detenţie nu înseamnă o „rupere” în evoluţia individului, ci este şi trebuie sa fie o etapă de pregătire pentru revenirea în societate a adolescenţilor care au comis infracţiuni, impunându-se formarea şi dezvoltarea la aceştia a acelor deprinderi, atitudini şi aptitudini care să faciliteze reintegrarea în societate după executarea pedepsei privative de libertate.

 

 


On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.