Astăzi 18-11-2019 sunt: 20432 persoane private de libertate

Oportunități prestări servicii cu deținuți

         Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin intermediul unităţilor subordonate, oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiţii avantajoase, a unor persoane private de libertate.

         Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate se realizează în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat între directorul penitenciarului (în calitatea de prestator) și operatorul economic (în calitate de beneficiar).

Aria de acoperire a unităţilor de detenţie din sistemul penitenciar românesc se întinde asupra întregii ţări, astfel încât activităţile prestate de persoanele private de libertate pot fi extinse asupra tuturor zonelor de interes.

Parteneriatul cu unităţile noastre prezintă numeroase avantaje care pot conduce la  optimizarea performanţelor afacerii dumneavoastră, sens în care amintim:

 • Scutirea de obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fondul de şomaj;
 • Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului;
 • Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;
 • Posibilitatea asigurării unor spaţii de producţie în interiorul penitenciarului;
 • Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate;
 • Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar  şi directorul penitenciarului;
 • Posibilitatea întreruperii temporare a activităţii, la solicitarea dumneavoastră, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare;
 • Siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
 • Asigurarea pazei şi hranei persoanelor private de libertate de către administraţia penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului;
 • Posibilitatea supravegherii şi coordonării lucrărilor de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii beneficiarului.

Persoanele private de libertate pot desfăşura activităţi lucrative calificate sau necalificate, în domenii distincte, cum ar fi:

 • construcţii civile, rutiere şi feroviare;
 • exploatarea terenurilor agricole şi împădurire;
 • recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
 • prelucrarea lemnului;
 • confecţii metalice;
 • producţie mobilier de orice tip şi activităţi auxiliare;
 • întreţinerea şi amenajarea clădirilor şi a spaţiilor verzi;
 • reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare ori a reţelelor de iluminat;
 • amenajarea şi întreţinerea spaţiilor publice;
 • producţie ambalaje de carton, mase plastice, componente electronice şi cabluri electrice, accesorii pentru autovehicule;
 • manipulat materiale;
 • coaserea manuală a încălţămintei şi ambalarea confecţiilor textile, etc.

De asemenea, vă facem cunoscut că în cadrul mai multor penitenciare sunt amenajate şi funcţionează ateliere de producţie utilate corespunzător în care pot fi desfăşurate activităţi de prelucrare a lemnului, tâmplărie lemn, tâmplărie pvc, croitorie, cizmărie, panificaţie.

Documente necesare încheierii contractului de prestări servicii cu administraţia locului de deţinere:

 1. Pentru persoane juridice:

a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial;

b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 180-181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară;

d) declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

 1. Pentru persoane fizice:
 1. actul de identitate;

b. achitarea în avans, a contravalorii estimate a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de prestări servicii, vă rugăm să vă adresaţi administraţiilor penitenciarelor aflate în zona dumneavoastră de interes, datele de contact ale acestora fiind disponibile în secţiunea „Căutare unitate” la linkul

https://www.anp.gov.ro/web/anp/cautare-unitati

← Către lista de noutati

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii