Astăzi 21-01-2020 sunt: 20647 persoane private de libertate

Anunțul de participare cu nr. CN1016228, pentru procedura Servicii de asistență tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar, proiect SIPOCA 60

Începând cu data de 16.05.2018, Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitate de beneficiar, implementează proiectul Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc, cod SIPOCA 60.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific 1.3 – Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, în intervalul 16.05.2018 – 15.05.2021, și are o valoare totală de 11.219.869,9 lei, din care asistență financiară nerambursabilă în valoare de 9.422.880,15 lei și contribuția din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor în valoare de 1.796.989,75 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează întărirea capacității organizatorice și administrative a sistemului penitenciar, prin dezvoltarea unor instrumente manageriale si revizuirea Strategiei de Dezvoltare.

Unul dintre rezultatele proiectului este revizuirea Strategiei de Dezvoltare a sistemului penitenciar, prin realizarea unui studiu referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar, care să ofere o imagine clară asupra stării clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate și adecvării acestora scopului lor.

La data de 24.10.2019, a fost publicat, în SEAP (SICAP), anunțul de participare cu nr. CN1016228, pentru procedura Servicii de asistență tehnică şi expertiză tehnică, respectiv realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar, cu o valoare estimată de 1.359.000,00 lei fără TVA, împărțite în 8 loturi. Termenul de depunere a ofertelor este 02.12.2019.

Lotul nr. 1 este format din următoarele 6 unități penitenciare: Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui, Spital Târgu Ocna și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna;

Lotul nr. 2 este format din următoarele 6 unități penitenciare: Baia Mare, Bistrița, Gherla, Oradea,  Satu Mare și Spital Dej;

Lotul nr. 3 este format din următoarele 3 unități penitenciare: Arad, Timișoara și Centrul Educativ Buziaș

Lotul nr. 4 este format din următoarele 5 unități penitenciare: Craiova, Centrul de Detenție Craiova, Craiova Pelendava, Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu;

Lotul nr. 5 este format din următoarele 7 unități penitenciare: Găești, Giurgiu, Mărgineni, Mioveni, Ploiești, Ploiești Târgșorul Nou și Spital Mioveni;

Lotul nr. 6 este format din următoarele 4 unități penitenciare: București Rahova; București Jilava, Spital București Jilava și Spital București Rahova;

Lotul nr. 7 este format din următoarele 8 unități penitenciare: Brăila, Centrul de Detenție Brăila-Tichilești, Galați, Focșani, Constanța Poarta Albă, Spital Constanța Poarta Albă, Tulcea și Slobozia;

Lotul nr. 8 este format din următoarele 4 unități penitenciare: Aiud, Miercurea Ciuc, Codlea, Târgu Mureș.

← Către pagina principală

ANUNȚ – Dezbatere publică

Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de Decizie privind componența şi Regulamentul de desfășurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv al unităților subordonate.
Astăzi, 04 octombrie 2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Administrația Națională a Penitenciarelor anunță organizarea, în data de 10 octombrie 2019, începând cu ora 12:00, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, situat în Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, etaj 7, Sala de ședințe, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de Decizie privind componența şi Regulamentul de desfășurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv al unităților subordonate.
La dezbaterea publică este invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.
Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise care nu au fost transmise în perioada anterioară întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului vor fi comunicate Administrației Naționale a Penitenciarelor în format electronic/material, prin transmitere la adresa de e-mail: anp-dcean@anp.gov.ro ori prin depunere personală/poştă/curier la Registratura Administrației Naționale a Penitenciarelor din Mun. Bucureşti, Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, cod 023761, program: luni – vineri, între orele 8:00-16:00.
În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 08 octombrie 2019, ora 16:00, la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro ori la nr. tel: 021 208.61.50/ interior 27592, 27571, cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi, în cazul persoanelor juridice, a numărului şi numelui participanţilor.
Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 15 minute/persoană juridică sau, după caz, participant.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici: http://anp.gov.ro/informatii/transparenta-decizionala-conform-legii-52/

← Către pagina principală

Strategia Națională de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate

Activitatea I.1.4.
Organizarea unor schimburi de experiență și diseminarea modelelor profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate

În contextul Strategiei Naționale de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate, 2015-2019, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 389/2015, a fost implementată Activitatea I.1.4. Organizarea unor schimburi de experiență și diseminarea modelelor profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, aferentă Obiectivului strategic I. Dezvoltarea capacității instituționale și interinstituționale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.
Conform acesteia, pe parcursul anului 2018, s-au desfășurat 38 de întâlniri locale, între reprezentanții sistemului penitenciar și partenerii din comunitate (cu precădere reprezentanți ai instituțiilor responsabile pentru implementarea Strategiei, dar și ai administrației publice locale), sub forma unor schimburi de experiență, dezbateri etc., care au avut ca tematică promovarea modelelor de bună practică, a indicatorilor de progres înregistrați în implementarea Strategiei, precum și facilitarea colaborării pentru derularea în comun a activităților. Întâlnirile au fost organizate la inițiativa personalului de reintegrare socială din 39 de unități penitenciare, la acestea participând reprezentanți din partea a peste 340 de structuri publice locale și aproximativ 80 de organizații neguvernamentale/instituții private.
Concluziile evenimentelor desfășurate în plan local au fost dezbătute în cadrul a 8 întâlniri interregionale, derulate în perioada septembrie – noiembrie 2018. Aspectele supuse discuțiilor au avut în vedere, pe de o parte, sensibilizarea partenerilor, cu privire la necesitatea cooperării pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor sancționate penal, dar și analizarea obstacolelor/dificultăților întâmpinate în exercitarea atribuțiilor instituționale, în ceea ce privește asistența acordată deținuților/foștilor deținuți.
La finalul activităților, a fost elaborat un raport de evaluare, structurat pe domenii de competențe (formare profesională și accesul pe piața muncii, instruire școlară, asistență medicală, servicii de asistență socială și legătura cu copiii/mediul de suport etc.), în care sunt sintetizate principalele dificultăți întâmpinate de către specialiștii implicați în lucrul direct cu persoanele sancționate penal, în eforturile de sprijinire a reintegrării sociale a acestora. Inventarul problemelor identificate urmează să fie analizat de către fiecare autoritate publică centrală, urmărindu-se formularea unor propuneri de remediere, atât prin acțiuni de ordin strategic, cât și prin măsuri de tip operațional.
Întâlnirile organizate pe parcursul acestui an, la inițiativa unităților din sistemul penitenciar, reprezintă primul pas dintr-o colaborare care se intenționează să devină tradițională, cu reprezentanții autorităților publice locale. Astfel, în perspectiva anului 2019, se urmărește desfășurarea unei noi serii de întâlniri, centrate pe problematica reintegrării sociale a deținuților/foștilor deținuți și prevenirea recidivei, care vor avea loc la nivelul partenerilor din comunitate.

← Către pagina principală

ANP- Invitație ambasade/consulate

INVITAȚIE

       În contextul manifestării, în spațiul public, a unui interes crescut față de condițiile de detenție din penitenciare, pentru asigurarea transparenței, dar și pentru reflectarea cu acuratețe a condițiilor de detenție existente la nivelul tuturor unităților subordonate, Administrația Națională a Penitenciarelor își manifestă deschiderea și lansează invitația tuturor reprezentanților ambasadelor și consulatelor din România de a vizita penitenciarele românești.

În acest sens, instituțiile interesate se vor adresa, în scris, administrațiilor locurilor de deținere, pentru stabilirea detaliilor privind accesul în așezămintele de detenție.

← Către pagina principală

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii