Reîntoarce-te la toată pagina

Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului în sistemul penitenciar

 

 

 

Dincolo de conotaţia divină a sărbătorii, Paștele creștin are un caracter profund uman, fiind sărbătoarea triumfului vieţii asupra morţii, a iubirii şi a bunătăţii, oferindu-ne posibilitatea de a simți și exprima un sentiment unic, iubirea, pentru noi și pentru alții.

Astfel, în această perioadă, în cadrul proiectului de activitate, „Învierea lui Iisus Hristos, nădejdea Învierii noastre", persoanele aflate în custodia sistemului penitenciar sunt implicate în diverse activităţi, dintre care amintim:

-       expoziţii cu lucrări realizate de persoane private de libertate;

-       concursuri de creaţie literară - proză şi poezie;

-       elaborarea unor materiale şi articole cu tematică specifică, pentru revista penitenciară  - ediţie specială de Paşte;

-       activităţi moral-religioase specifice acestei perioade (spovedanii, slujbe religioase etc.);

-       activităţi caritabile derulate în colaborare cu parteneri de tradiţie;

      -   conferinţe, dezbateri referitoare la Sărbătoarea Paştelui, cu participarea unor  invitaţi  din comunitate;

     -   activităţi de pavoazare şi curăţenie în camerele de deţinere şi spaţiile destinate activităţilor de reintegrare socială şi decorarea cu obiecte realizate în cadrul atelierelor ocupaţionale;

       -  pelerinaje la obiective de cult (mănăstiri);                                     

      - prezentarea unor programe artistice persoanelor aflate în Centrele de zi, Centrele de îngrijire a bătrânilor, copiilor aflaţi în Centrele de Plasament – instituţii proxime penitenciarului;                                     

     -   întărirea și menținerea legăturii cu familia – întâlniri ale persoanelor internate/custodiate cu copiii lor minori.                       

Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să fie prilej de bucurie pentru noi, să uităm de necazurile vieții, să trăim în lumină din Lumină și să nu-L uităm pe Dumnezeu!