Reîntoarce-te la toată pagina

Alege o carieră în sistemul penitenciar!

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ colaboratoare, din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță naţională, sesiunea 2017, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

 

Instituții de învățământ universitar

 

1.    Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

Ø Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 14 locuri (bărbaţi şi femei).

2.    Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

Ø Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie - informaţii – 5 locuri (bărbaţi).

3.    Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Ø Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 7 locuri (femei şi bărbaţi).

4.    Academia Tehnică Militară Bucureşti:

Ø  Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).

5.    Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Ø  Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licenţă, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

 

Instituții de învățământ postliceal

 

1.    Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani:

Ø  Auto, specialitatea militară Auto - 1 loc (femei şi bărbaţi);

Ø  Comunicaţii şi informatică, specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Intendenţă, specialitatea militară Bucătar – 1 loc (femei şi bărbaţi).

Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, despre condiţiile de înscriere, precum şi despre etapele examenelor, se obţin accesând legătura din numele instituţiei de învăţământ, din prezentul anunţ.

 Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la unităţile penitenciare menţionate în secţiunea căutare unităţi" din prezenta pagină web.

2.Admitere în instituția de învățământ postliceal proprie (SNPAP TG. Ocna) 

Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, condiţiile de înscriere şi etapele examenelor, se obţin accesând site-ul www.anp.gov.ro, Secțiunea Carieră- Admitere în instituții de învățământ.

 Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la unităţile penitenciare menţionate în secţiunea căutare unităţi" din prezenta pagină web.Alte informaţii se pot obţine de la sediile penitenciarelor, precum şi de pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

·         Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

·         Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul"

·         Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

·         Academia Tehnică Militară Bucureşti

·         Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

·         Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti;

Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii pot suporta completări şi modificări, în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ. Orice modificare apărută se publică în cel mai scurt timp pe pagina  de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se comunică unităţilor penitenciare.