Reîntoarce-te la toată pagina

ANP, alături de Fundația SVASTA, în programul ,,Singur spre școală''

Reinserţia socială a persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate reprezintă un demers pentru a cărui reuşită Administraţia Naţională a Penitenciarelor a încercat să atragă colaboratori şi reprezentanţi ai societăţii civile care să completeze oferta serviciilor pe care instituţia penitenciară le poate oferi.

Astfel, în anul 2014, în contextul protocolului de colaborare încheiat cu Fundaţia SVASTA, a fost constituit cadrul adecvat implementării unor activităţi de sprijin a persoanelor private de libertate ai căror copii erau supuşi riscului de abandon şcolar.

Începând cu anul 2015, Fundaţia SVASTA a început implementarea programului „Singur spre şcoală", adresat copiilor sau tinerilor care doresc să înveţe, dar care au părinţi aflaţi temporar în detenţie şi se confruntă cu probleme financiare. Astfel, fundaţia a reuşit să acorde burse pentru 197 de copii, urmând ca, în cursul acestui an, acest sprijin să fie oferit pentru încă 100 de beneficiari.

Prin acest demers, un număr important de copii vor putea frecventa cursurile şcolare, dar, mai ales, vor fi motivaţi pentru depăşirea obstacolelor şi continuarea instruirii.

Ţinând cont că familia reprezintă un factor de echilibru şi stabilitate, programul a prezentat mare interes în rândul persoanelor private de libertate, prin suportul moral oferit acestora, dar, mai ales, prin contribuţia în diminuarea efectelor negative pe care detenția le are asupra membrilor de familie.