Reîntoarce-te la toată pagina

Eveniment inedit- Lansarea de carte a domnului comisar șef de penitenciare dr. Gabriel ȚICA

Domnul comisar șef de penitenciare dr. Gabriel ȚICA, angajat al Penitenciarului Oradea, cu o experiență de peste 12 ani în sistemul penitenciar, a lansat, în data de 23.12.2016, la sediul unității de detenție, cartea Recidivism și excluziune socială.

Evenimentul inedit s-a derulat în prezența doamnei comisar șef de penitenciare Ioana Mihaela MORAR, director al Direcției Reintegrare Socială din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnului comisar șef de penitenciare dr. Ioan IlLEA, directorul Penitenciarului Oradea, a personalului de reintegrare socială și a reprezentanților instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul reinserției sociale a persoanelor custodiate.

Autorul acestei lucrări, domnul comisar șef de penitenciare dr. Gabriel TICA, și-a propus să cerceteze existența relaţiei cauzale dintre recidiva infracţională şi excluziunea socială a foştilor condamnaţi. Rezultatele obţinute indică, fără îndoială, excluziunea socială care determină reapariţia comportamentelor infracţionale, fiind dezirabilă creşterea acceptanţei societăţii pentru persoanele care părăsesc închisorile româneşti.

Cu acest prilej, au fost prezentate două recenzii, prima din perspectivă științifică, de către lector univ. dr. Aurora GAVRIȘ din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială a Universității Oradea, și a doua, din perspectiva colaboratorului în domeniul reintegrării sociale, respectiv doamna Miorița SĂTEANU, președinte onorific al Uniunii Femeilor Bihor.

Doamna comisar șef de penitenciare Ioana Mihaela MORAR a susținut necesitatea și importanța acestor lucrări care pot fundamenta viitoarele politici și acțiuni de diminuare a recidivei, aspect dezirabil și prin implementarea Strategiei Naționale de Reintegrare Socială a persoanelor private de libertate.

Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor apreciază inițiativele și eforturile depuse de personalul din sistemul penitenciar în materie de cercetare și inovare și laudă preocupările profesionale care contribuie la îmbunătățirea, eficientizarea și dezvoltarea sistemului penitenciar.