Concursuri în curs de derulare

  Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi de auditor, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor - Serviciul Audit Public Intern - 09.05.2016

 • Anunțul de concurs
 • Metodologie proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului     
 

 

Concurs de ocupare a 21 posturi de medic dentist și 1 post de farmacist în sistemul penitenciar - 29.04.2016

 • Programare testare psihologică
 • Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 18/29.04.2016
 

 

          Concurs de ocupare a 60 posturi de medic și 1 post de biolog în sistemul penitenciar - 22.04.2016

 • Programare testare psihologică
 • Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 17/22.04.2016
 • Precizare privind tematica pentru postul de biolog
 

 

          Concurs de ocupare a 43 posturi vacante de personal civil sezonier la Complexul Flamingo - Eforie Sud

 

 

Concurs de ocupare a 91 posturi de agent asistent medical - 22.03.2016

 • Centre de testare psihologică (data estimativă de început a testărilor este 14.06.2016 - planificările nominale vor fi postate în luna iunie)
 • Erată la Anunţul de concurs - Anexa 2 - postată 01.04.2016
 • Anunţul de concurs
 • Anexa 1 la anunţ - posturile scoase la concurs
 • Anexa 2 la anunţ - condiţii specifice, tematică, bibliografii şi probele de concurs
 • Anexa 3 la anunţ - centrele de concurs
 • Metodologia probei practice de verificare a abilităţilor de operare pe calculator
 • Metodologia probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu
 

 

Concurs de ocupare a 536 posturi de agent în sectorul operativ - 22.03.2016

 

 

Concurs de ocupare a 55 posturi de ofiţer psiholog şi 58 posturi de ofiţer asistent social - 22.03.2016

 • Centre de testare psihologică (data estimativă de început a testărilor este 14.06.2016 - planificările nominale vor fi postate în luna iunie)
 • Erată privind tematica și bibliografia de concurs
 • Anunţul de concurs
 • Anexa 1 la anunţ - posturile scoase la concurs
 • Anexa 2 la anunţ - condiţii specifice, tematică, bibliografii şi probele de concurs
 • Anexa 3 la anunţ - centrele de concurs
 • Metodologia probei practice de verificare a abilităţilor de operare pe calculator
 • Material bibliografic: Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar, Ghid de bune practici pentru asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar
 

 

                     Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de auditor clasa I - functionar public, in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Serviciul Audit Public Intern - 11.01.2016

 • Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului - 11.02.2016
 • Anuntul de concurs
 • Metodologie proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului