Concurs ocupare 3 posturi auditor

  • Rezultate probă scrisă
  • Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului
  • Selecția dosarelor de concurs
  • Anunțul de concurs
  • Precizare: Anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi vacante de auditor clasa I, grad profesional superior - funcționari publici, a fost publicat în Monitorul Oficial - Partea a III-a, nr. 1211/21.09.2016
  • Metodologie proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului